Výuka

Typy výuky

 • Individuální
 • Skupinové
 • Specializované
 • Intenzivní

Individuální výuka

Tento druh výuky je určen pro všechny studenty bez ohledu na úroveň pokročilosti v jazyce. Student si může zvolit obecné jazykové kurzy, ale také jazyk zaměřený na určité obory (finance, právo, obchod, marketing, reklama apod.) či na přípravu k mezinárodní zkoušce.
Tento typ výuky je doporučován vzhledem k nejlepším výsledkům výuky.
Výhody:
 • Časová flexibilita
 • Přizpůsobení výuky individuálním potřebám studenta
 • Možnost volby náplně výuky
 • Možnost výběru učebních materiálů

Skupinová výuka

Tohoto programu se účastní skupiny s maximálním počtem osmi studentů. Stejná jazyková úroveň studentů ve skupině je zajištěna pomocí rozřazovacích testů. Kurzy mohou být zaměřené na obecný či odborný jazyk.
Výhody:
 • Komunikace ve skupině
 • Učení se z chyb ostatních
 • Snížení nákladů na výuku jednoho studenta

Specializovaná výuka

U těchto jazykových kurzů se předpokládá alespoň mírně pokročilá úroveň znalosti daného jazyka. Ve speciálně zaměřených kurzech se studenti věnují především rozšíření slovní zásoby v daném oboru a orientaci v příslušné terminologii. Kurzy specializované výuky nabízíme skupinám i jednotlivcům.
 

Intenzivní kurzy

Intenzivní kurzy jsou vhodné pro ty studenty, kteří se v krátké době potřebují zdokonalit v cizím jazyce. Jde o několikahodinovou blokovou výuku a o víkendové kurzy. Tuto výuku je možné zorganizovat pro jednotlivce i skupiny.
 
Výhody:
 • Volba intenzity kurzu
 • Dosažení velkého pokroku za krátkou dobu
 • Výběr zaměření kurzu
Pro získání přehledu aktuálních kurzů a jejich cen prosím vyplňte náš poptávkový formulář.

Charakteristika kurzů

Kurz obecného anglického jazyka

... je zaměřen na komplexní rozvoj jazykových dovedností. V kurzu je používána námi doporučená učebnice odpovídající úrovni kurzu. Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro aktivaci studentů, kontrola domácího úkolu, opakování probrané látky a navázání novou gramatikou, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace, hry či procvičování probíraného jevu.
Kapacita kurzu je 5 - 8 studentů.

Konverzace

... se zaměřují především na rozšíření slovní zásoby formou her, poslechů, diskuzí a článků a také na procvičení již naučené gramatiky v praxi.
Kapacita kurzu je 5 - 8 studentů.

Obchodní angličtina

... se soustředí na rozšíření slovní zásoby v oboru obchodu, ekonomiky a fungování firmy. Výuka probíhá podle speciálních učebnic. V kurzech se hovoří o tématech obchodu a ekonomiky obecně, ale probíhá i nácvik konkrétních obchodních jednání, telefonátů i obchodní korespondence.
Kapacita kurzu je 5 – 8 studentů.
Výuku obchodní angličtiny zaměřit například následovně:
 • pro asistentky a referenty – telefonická komunikace se zákazníkem, uvedení návštěvy ve firmě, představení sebe a své firmy, obchodní korespondence (emaily, dopisy, nabídky), prezentace firmy, domlouvání obchodní schůzky, jednoduchá prezentace produktů své firmy, vyřizování cestovních formalit, rozloučení se zákazníkem
 • pro střední management - zvládnutí situací běžného obchodního styku, formální stereotypy obchodní angličtiny odlišné od běžné hovorové angličtiny, seznámení se s určitými základními modelovými situacemi v obchodním světě (telefonická komunikace se zákazníkem, domlouvání a vedení obchodní schůzky, uvedení návštěvy ve firmě, představení sebe a své firmy, prezentace produktu své firmy) obchodní dopisy a prezentace své firmy, klíčová slova obchodní angličtiny (Key Business Words), vedení formálních a neformálních dialogů.
 • pro vrcholný management - zvládnutí situací běžného obchodního styku, formální stereotypy obchodní angličtiny odlišné od běžné hovorové angličtiny, seznámení se s určitými základními modelovými situacemi v obchodním světě (telefonická komunikace se zákazníkem, vedení obchodní schůzky, představení sebe a své firmy, kvalifikovaná prezentace produktu své firmy, vyjednávání o ceně), sumarizace výsledků jednání, návrh dohody, ukončení jednání, rozloučení se zákazníkem, obchodní dopisy a písemná prezentace své firmy, klíčová slova obchodní angličtiny (Key Business Words), vedení formálních a neformálních dialogů, zvládnutí vyjadřování se k politické i ekonomické situaci apod.

Miniskupiny

... jsou určené pro menší skupiny osob, kapacita kurzu je 2-4 studentů. Kurzy jsou určeny všem, kterým nevyhovuje práce ve větších skupinách a těm studentům, kteří preferují osobní přístup lektora.
 

Učební materiály

Základní učebnice používané ve veřejných skupinových jazykových kurzech:
 • obecné kurzy: New Headway (Oxford University Press)
 • Business: In Company (Macmillan) 
Ve všech kurzech se používá mnoho doplňkových materiálů (gramatická cvičení, články z novin a časopisů, hry) např.:
Email English, Telephone English, Business Grammar Builder, Essential Business Grammar Builder, Business Vocabulary In Use (Macmillan)
Idioms Organiser, Phrasal Verb Organiser (Thomson)
English Grammar In Use (Cambridge)
 
Pro získání přehledu aktuálních kurzů a jejich cen prosím vyplňte náš poptávkový formulář.