Tlumočení

Tlumočíme konsekutivně

Při konsekutivním tlumočení hovoří řečník v kratších úsecích a tlumočník následně převede jeho slova do cizího jazyka. Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, jako doprovodné tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, školeních a při podobných událostech s menším počtem účastníků. Uskutečňujeme i doprovodné tlumočení neboli informativní tlumočení: toto tlumočení umožňuje orientaci zákazníka v prostředí, jehož jazyk neovládá (úřady, restaurační zařízení, obchody, atd.) a dále tlumočení s výjezdem do zahraničí.

Pro úspěšné tlumočení je velmi důležité, aby byl tlumočník seznámen s tématem tlumočení nejlépe několik dnů předem.

Pro získání přesné cenové nabídky tlumočení prosím vyplňte náš poptávkový formulář.