Překlady

Zajišťujeme jak běžné, tak vysoce odborné překlady z mnoha oborů. Vysoká kvalita překladů je zajištěna spoluprací s řadou odborníků. Angličtina je náš profesní jazyk a přesně víme, kde splníme všechny nároky na kvalitní překlad a s čím máme dlouhodobé překladatelské zkušenosti.

Jsme připraveni pro vás vypracovat překlady z např. následujících oborů:

Právní překlady:

smlouvy, smluvní dokumentace, nařízení, předpisy, vyhlášky, normy, směrnice, dohody a další právní texty

Ekonomické překlady:

obchodní korespondence, cenové nabídky, účetní závěrky, podklady pro výběrová řízení, ekonomické zprávy nebo výroční zprávy

Prezentační překlady:

prezentační a reklamní texty nelze překládat doslova - ve vašem překladu www stránek, katalogu, propagační brožury, reklamní prezentace, letáku či turistického průvodce vyzdvihneme vše důležité v duchu vaší původní myšlenky

Technické překlady:

technické manuály, návody, technické publikace, dokumentace a zprávy, příručky, návody k obsluze, provozu a údržbě, bezpečnostní předpisy, normativní literatura, dokumenty ISO, servisní příručky, katalogy náhradních dílů

Při překladech náročných textů spolupracujeme přímo s experty z dané oblasti (inženýry, techniky, lékaři, právníky apod.). Při dlouhodobé spolupráci s klientem preferujeme vytvoření terminologického slovníčku, na jehož vzniku se sám klient podílí. Tato pomůcka nám pomáhá zajistit v překladech odbornou konzistenci.

Cena je kalkulována dle počtu normostran (NS) výsledného textu.

Definice normostrany je definována např. ve vyhlášce č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2.
1 NS = 1800 úhozů (znaků včetně mezer)
1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce.

U elektronicky zpracovávaných textů lze počet normostran získat jednoduše zobrazením počtu znaků celého textu včetně mezer a jejich vydělením číslem 1 800. Např. v populární aplikaci Microsoft Word jde o položku Počet slov v menu Nástroje (totéž platí pro aplikaci OpenOffice.org Writer), v programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument v podsekci Informace a v systému LaTeX pro sazbu textů tuto funkci vykonává balíček stdpage.

Orientační ceny jsou uvedeny v našem ceníku.
Pro získání přesné cenové nabídky prosím vyplňte náš poptávkový formulář.

Způsoby dodání:

 • elektronická podoba - na datových nosičích nebo elektronickou poštou
 • tištěné
 • faxem
 • kurýrní službou
 • osobně
 • poštou

PROČ PŘEKLÁDAT U NÁS?

 • s překlady, tlumočením a korekturami máme mnohaleté zkušenosti
 • dodržujeme termíny
 • máme k dispozici odborníky z různých odvětví
 • jsme pečliví a zároveň rychlí
 • máme dobré ceny a poskytujeme zákaznické slevy
 • sledujeme nové trendy a technické novinky v našem oboru
 • dokážeme se přizpůsobit vašim požadavkům