Ceník

Překlady

Cena je kalkulována dle počtu normostran (NS) výsledného textu. 1 NS = 1800 úhozů (znaků včetně mezer). Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS. Cena jedné normostrany se u nás pohybuje od 270 Kč při překladu z anglického jazyka a od 310 Kč při překladu z češtiny do angličtiny. Výše případných expresních přirážek závisí na požadované rychlosti provedení zakázky a na jejím rozsahu. Se stálými klienty a v případě velkých překladatelských projektů je možné se domluvit na zvýhodněných cenách.

 Pro získání přesné cenové nabídky prosím vyplňte náš poptávkový formulář.

Tlumočení

Tlumočení je poskytováno jako půldenní, celodenní nebo několikadenní služba. V ceně se odráží jak hodnota vlastní služby, tak i náklady na případné cestování, ubytování či jiné vedlejší náklady přímo spojené s poskytovaným tlumočením. Orientační cena půldenního tlumočení je od 2600 Kč a celodenního od 3900 Kč. Se stálými klienty a v případě velkých tlumočnických projektů je možné se domluvit na zvýhodněných cenách nebo hodinové sazbě.

Pro získání přesné cenové nabídky prosím vyplňte náš poptávkový formulář.

Výuka

Ceny za výuku závisí na druhu kurzu, počtu studentů a zaměření kurzu.

Pro získání přesné cenové nabídky prosím vyplňte náš poptávkový formulář.